Bản đồ nội nghiệp là gì ?

Bản đồ nội nghiệp la gì ? Thủ tục và cách thức thực hiện

Bản đồ nội nghiệp nghĩa là bản vẽ nhà đất được kiểm tra nội nghiệp, bản vẽ nội nghiệp thể hiện hiện trạng nhà ở, đất ở, đường, hạ tầng được cấp bởi Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện.

 

Bản vẽ nội nghiệp nhà đất

Bản vẽ nội nghiệp nhà đất

Thủ tục thực hiện

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ:

– Đơn xin trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính trong đó ghi rõ nội dung yêu cầu;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ liên quan;

– Hộ khẩu/chứng minh nhân dân của người đề nghị.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ:

– Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện.

– Trường hợp đủ hồ sơ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ viết biên nhận hẹn ngày lên trả kết quả, thường khoảng 5-6 ngày.

– Trường hợp thiếu hoặc hồ sơ không hợp lệ thì người dân sẽ được hướng dẫn để chuẩn bị thêm cho đầy đủ.

– Đến ngày hẹn trong biên nhận người dân đến nhận kết quả tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi nộp hồ sơ (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ 7).

 

Thành phần hồ sơ nội nghiệp bản vẽ sơ đồ nhà đất

– Bản vẽ sơ đồ nhà đất: gồm 4 bản chính;

– File bản vẽ;

– Phiếu thống kê tài liệu và sản phẩm giao nộp;

– Hợp đồng đo đạc;

– Phiếu chuyển yêu cầu đo đạc của cơ quan chức năng (đối với đất của tổ chức);

– Báo cáo công tác đo vẽ (phải ghi rõ ràng cụ thể);

– Bản đồ trích đo địa chính;

– Sổ lược đồ, sổ đo, bảng tính toán;

– Hồ sơ kỹ thuật thửa đất các thửa liền kề. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính, có chữ ký xác nhận của chủ sử dụng đất và các chủ liền kề (Trường hợp có thay đổi về ranh giới sử dụng đất, phải lập lại bản mô tả này, việc thực hiện theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT);

* Kiểm tra lại: bản vẽ phải thê hiện đúng quy định kỹ thuật về đo vẽ hiện trạng nhà ở, đất ở, đo vẽ bản đồ địa chính và gắn liền với nền bản đồ địa chính. Trường hợp hiện trạng có ranh đất thay đổi so với Bản đồ địa chính lập năm 2001 thì phải thực hiện việc trích đo vị trí thửa đất.
* Trường hợp nhà ở có phần diện tích xây dựng trên đất của chủ sử dụng khác thì bản vẽ phải có xác nhận của các chủ sử dụng đất đó.

Chuyên thực hiện:
– Đo đạc hiện trạng nhà – đất
– Đo đạc phục vụ công tác đền bù giải toả
– Đo đạc phục vụ tranh chấp
– Đo đạc lập thủ tục giao, thuê đất
– Đo đạc lập bản đồ tổng thể phân lô
– Đo đạc khảo sát địa hình
– Đo đạc định vị công trình, ranh đất
– Đo đạc tính toán khối lượng san lấp
– Quan trắc lún nghiêng công trình
– Thiết kế xin phép xây dựng
– Thiết kế kiến trúc nhà dân dụng
– Thi công san lấp mặt bằng
– Dịch vụ công chứng, trước bạ
– Dịch vụ xin phép xây dựng
– Dịch vụ môi giới bất động sản
– Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ

PHÒNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN FORE
ĐC: 91/4 ĐƯỜNG SỐ 47, HIỆP BÌNH CHÁNH, THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH
Web: www.forejsc.com
ĐT: 028.73.060.500HOTLINE:  0934.586.924 (zalo|wechat|Whatsapp)

#hoancongnhathuduc

#hoancongnhanhanh

#hoancongnhanhanhnhat

#dodacnhadat

https://goo.gl/maps/ujHvUkcNvn5c7a9N9

https://goo.gl/maps/FnrgZdUrbYk9V6eP6

https://goo.gl/maps/iHh1gENkobpbcUdG8

https://goo.gl/maps/p3n5qtYJTJJHaoxUA

https://goo.gl/maps/vpWBpA4dYvWyA1gs8

https://goo.gl/maps/mZt9j5CJVWbp2TtMA

https://goo.gl/maps/kWR5oNVo8DJWM6pM7

https://goo.gl/maps/4xRYHsjBdpXTdc9q9

https://goo.gl/maps/UVJMS7AUuzn562NY8

https://goo.gl/maps/WhBAoc8PywaviFKb8

https://goo.gl/maps/uUMEdgX6APGaGEwr6

https://goo.gl/maps/akJQjqfdhceGe8Cu5

https://goo.gl/maps/QYFcGWUnsNYkqT5E9

https://goo.gl/maps/UEw5LT31CjWMyrFA7

https://goo.gl/maps/1jSpvkU8vbUDCUK77

https://goo.gl/maps/uazJep883ezBioJD6

https://goo.gl/maps/Dq1EreBNgDwPsfZc6

https://goo.gl/maps/MWao32qaBb9UcfHd6

https://goo.gl/maps/27fn8kBdNat4k41C9

https://goo.gl/maps/W8a4gGPjAG1mopdw5

https://goo.gl/maps/QPtWqrbB2BxKkKtk7

#dodachientrang

#dodacbando

#dodacnhadat

#banvehientrang

#banvesodonhadat

#cammoc

#camranh

 

0924.298.268