Chuyển đổi muc đích sử dụng đất Quận Bình Thạnh

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất khác sang đất ở là một việc quan trọng vì nếu không phải là đất ở thì bạn không thể xây dựng nhà ở và xin giấy phép xây dựng được

CÁC BƯỚC ĐỂ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Ở BÌNH THẠNH:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người sử dụng đất cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ tiếp nhận và trả lại giấy hẹn

Bước 4: Trả kết quả

Cơ quan nhà nước trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu.

 

Cần tư vấn kĩ hơn vui lòng liên hệ hotline: 0934.586.924

0924.298.268